Uvjeti najma

Ovdje je lista uvjeta prilikom iznajmljivanja. Uvjeti ovdje, su napisani u kratkim crtama te ne predstavljaju legalni ugovor.

  1. Dvorci su namjenjeni djeci od 3-8 godina, te do 40kg težine
  2. Dvorci se daju u najam na 12 sata, ukoliko nije drugačije dogovoreno
  3. Dvorci se vraćaju najmodavcu u istom obliku u kojem su preuzeti
  4. Ukoliko dođe do štete na dvorcima, najmoprimac plaća najam dvorca do popravka ili dolaska novog dvorca od proizvođača ukoliko štetu nije moguće sanirati
  5. Dvorci se koriste na vlastitu odgovornost te najmodavac ne odgovara ukoliko dođe do materijalne štete ili povrede prilikom korištenja ili rukovanja dvorcem
  6. Navedene cijene se odnose samo na dvorac ( najmoprimac je dužan osigurati odvoz i dovoz)

Prilikom najma potpisuje najmoprimac potpisuje pravni ugovor s kojim prilaže presliku osobne iskaznice.